START/HOME

U wilt een werkbak (of -platform) om personen te vervoeren aan een hijskraan inzetten? Wat zegt de wetgeving en iSZW?

Deze website is een initiatief van Unispect BV om werkgevers te ondersteunen bij het toepassen van de eisen en regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms in combinatie met een hijswerktuig. Dit naar aanleiding van de wijziging van artikel 7.23d Arbobesluit per 1 juli 2020 voor de regels omtrent vervoer van personen in werkbakken aan hijskranen.


Doe “de werkbakcheck” 

Gebruik van een werkbak of -platform om personen te vervoeren met een hijskraan / hijswerktuig is per 1 juli 2020 alleen nog toegestaan met een beoordeling waaruit blijkt dat een veiliger alternatief of een andere werkmethode niet mogelijk is. Deze beoordeling dient te zijn uitgevoerd door een Register Hoger Veiligheidskundige of een door de werkgever ingeschakelde deskundige met aantoonbaar specifieke deskundigheid op dit terrein. Het resultaat van de beoordeling wordt na een bezoek aan de werklocatie vastgelegd in een werkplan en in een bijbehorende toetsingsverklaring.

Hoe kunnen wij u hierbij helpen?

De werkbakcheck bestaat uit drie stappen.

Stap 2 is ingevoerd om in een zo vroeg mogelijk stadium reeds te kunnen bepalen of het ‘haalbaar’ is binnen de geldende regelgeving een werkbak hangende in een hijskraan om personen te vervoeren in te zetten. De kosten kunnen daarmee zo laag mogelijk blijven bij het ‘niet haalbaar’ blijken van een inzet.

De vaste prijs voor de eerste inschatting (=stap 2) bedraagt € 150,-
Indien u niet twijfelt aan de inzet van een werkbak of -platform, kunt u dit aangeven in stap 2 en direct doorgaan naar stap 3 zonder een ‘tussentijdse inschatting’.

Ga naar stap 1

Unispect BV - Amerikastraat 7 - 5232 BE ‘s- Hertogenbosch - +31 (0) 73 – 7501 448