Stap 2

Stap 2 is bedoeld om in een zo vroeg mogelijk stadium een inzet van een werkbak of -platform welke niet mogelijk lijkt te zijn, te onderkennen. Dit om ‘verloren’ kosten zo veel mogelijk te beperken. 

U vult hiervoor het onderstaande formulier in. Op basis van deze informatie maken we een eerste beoordeling om de haalbaarheid van de inzet van een werkbak of -platform vast te stellen.
U krijgt per e-mail binnen 5 werkdagen uitsluitsel. De kosten voor deze eerste inschatting bedragen € 150,- ex btw.

Is het noodzakelijk dat u kortere termijn uitsluitsel heeft? 
Neem dan telefonisch contact met ons op via +31 (0)73 750-1448 

Bent u ervan overtuigd dat de inzet van een werkbak de enige manier is om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, dan kunt u desgewenst deze eerste inschatting overslaan en na het invullen van het formulier direct doorgaan naar stap 3

Unispect BV - Amerikastraat 7 - 5232 BE ‘s- Hertogenbosch - +31 (0) 73 – 7501 448

Stap 2 overslaan en direct naar stap 3

  • U WEET ZEKER DAT EEN WERKBAK OF -PLATFORM IS TOEGESTAAN EN U WILT DIRECT EEN AANVRAAG VOOR HET WERKPLAN INDIEN.
Ga direct naar stap 3

Inventarisatie ingevuld door:

06-12-2022

adresgegevens aanvragende partij/werkgever:

Facturatie adres:Ja, namelijk:
Leeg laten indien niet van toepassing,
(let op, indien achteraf blijkt dat een PO-nummer wel noodzakelijk blijkt, worden € 40,- administratiekosten in rekening gebracht voor het maken van correctiefacturen)

Formulier – 1e beoordeling:

De omgeving beperkt de inzet van een hoogwerker of ander arbeidsmiddel, waardoor de werkplek vrijwel niet bereikbaar is. Dit betreft bijvoorbeeld:


Door technische factoren is het toepassen van een ander arbeidsmiddel niet geschikt, in verband met:


De activiteit is niet zodanig te organiseren dat een werkbak of -platform niet nodig is, omdat...

(of ‘ter hoogte van’)
* = verplicht in te vullen

Hierbij verklaart de aanvrager dat:

  • hij/zij in naam van de werkgever bevoegd is deze aanvraag in te dienen;
  • Unispect hiermee expliciet opdracht verstrekt en zich ervan bewust is dat kosten à € 150,- ex btw (en indien relevant, het spoedtarief) in rekening zullen worden gebracht;
  • hij/zij geen rechten kan ontlenen aan de inhoud / het oordeel van de 1e beoordeling.

Spoed (opslag € 45,-)

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de volgende pagina van de Inspectie-SZW:
inspectieszw.nl/melden/werkbakken-en-platformen